EU & arbetsrätt 1 1999Nya mål

Fördragsbrott
C-385/98 och C-386/98 Kommissionen mot Italien
Italien anklagas för fördragsbrott genom att inte ha genomfört direktivet om minderåriga i arbetslivet och arbetstidsdirektivet i tid.

C-430/98 och C-438/98 Kommissionen mot Luxemburg
Luxemburg anklagas för fördragsbrott genom att inte i tid ha införlivat direktiven om europeiska företagsråd och om ändringar i direktivet om likabehandling i yrkesbaserade system för social trygghet.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör