EU & arbetsrätt 1 1999Kalendariet

Arbetslivsinstitutets serie med öppna seminarier fortsätter:

Tisdag den 13 april kl 13 – 15
Skall EU reglera information och samråd i nationella företag?
Lars Dirke, näringsdepartementet, presenterar kommissionens förslag till direktiv om en allmän ram för information och samråd till arbetstagare i EUs medlemsstater. Kent Brorsson, SAF, och Ingemar Hamskär, TCO, kommenterar.
Lokal: Kanalen, Kungsbroplan 3A i Stockholm. Seminariet är kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan behövs.

Måndag 31 maj – tisdag 1 juni
New and forthcoming developments in employment law in the EU
är rubriken på en konferens arrangerad av Europäische Rechtsakademie Trier. Konferensen organiseras av professor Brian Bercusson. Närmare upplysningar fås från ERA,
fax: + 49 651 937 37 90
e-post: info@era.trier.de


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör