EU & arbetsrätt 1 1999Tidskrifterna

•Ruth Nielsen skriver om ”Fri bevægelighed for arbejdstageres persondata i Øresundsvirksomheder” i Juridisk Instituts Julebog 1998 sid 163 (Jurist- og Økonomforbundets forlag). Nielsen analyserar vilka effekter skillnaderna i de danska och svenska lagarna om genomförande av persondatadirektivet får för företag med verksamhet på båda sidor av Öresund.

•Under rubriken ”Tillåtligheten av drogtestning på arbetsplatser”, Juridisk Tidskrift 98/99 nr 2 sid 378, analyserar Kent Källström den svenska ADs dom nr 97/1998.

•På initiativ av det svenska Nätverket för Europarättsforskning har en ”Europarättslig tidskrift” startats. Den skall komma ut fyra gånger om året.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör