EU & arbetsrätt 2 1999Kommuner trotsar kollektivavtal om
tjänstepension med hänvisning till konkurrensrätten

Även i Norge angrips nu kollektivavtalsregler om tjänstepension med konkurrensrättsargument. Avtalet mellan arbetsgivarorganisationen Kommunenes Sentralforbund (KS) och de fackliga organisationerna Norsk Kommuneforbund, Akademikernes Fellesorganisasjon, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund och Akademikerne har blivit en sak för både Arbeidsretten och Konkurransetilsynet, och kan också komma under Efta-domstolens prövning.

Avtalet tvingar inte kommunerna att anlita något bestämt försäkringsbolag för sina pensionsförpliktelser. Däremot innehåller det regler om hur det skall gå till om en kommun vill byta försäkringsgivare. Ett sådant byte måste godkännas av avtalsparterna, som skall kontrollera om den tilltänkta försäkringsgivaren kan uppfylla de krav som kollektivavtalet ställer på pensionssystemet. Därtill föreskriver forsikringsvirksomhetsloven att arbetsgivaren måste förhandla med arbetstagarnas representanter innan han byter försäkringsgivare.

Sedan tolv kommuner på eget bevåg lämnat den gemensamma kommunala pensionskassan och gått över till privata försäkringsbolag stämdes de den 26 maj inför Arbeidsretten tillsammans med Kommunenes Sentralforbund av Norsk Kommuneforbund och LO. KS medger att dess medlemmar har brutit mot kollektivavtalet. Dessa försvarar sig bland annat med att kollektivavtalet står i strid med EES-avtalets regler om otillåtna konkurrensbegränsningar.

Även Konkurransetilsynet är inne på den linjen och överväger att förbjuda tillämpningen av vissa bestämmelser i kollektivavtalet.

KA


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör