EU & arbetsrätt 2 1999Nya mål

Arbetsmiljö
Mål nr C-11/99 Margrit Dietrich mot Westdeutscher Rundfunk
Tolkning av begreppen "grafisk bildskärm" och "kontrollhytt på maskin" i bildskärmsdirektivet.

Likabehandling
Mål nr C-79/99 Julia Schnorbus mot Land Hessen
Enligt nationell rätt har sökande som har fullgjort den obligatoriska värnplikten företräde till tingstjänstgöring. Är detta förenligt med direktiv 76/207 om likabehandling?

Europeiska företagsråd
Mål nr C-62/99 Betriebsrat der bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG mot bofrost Josef H. Boquoi Deutschland West GmbH & Co. KG
Tolkning av artiklarna 11.1 och 11.2 i direktivet om europeiska företagsråd. Har arbetstagarna i en koncern rätt att få den information som behövs för att fastställa om det finns ett kontrollerande företag i direktivets mening?

Fördragsbrott
Mål C-439/98 Kommissionen mot Italien
Italien anklagas för att inte ha genomfört direktiv 95/30 om anpassning av direktivet om skydd för arbetstagare mot biologiska agenser i tid.

Mål nr C-26/99, C-47/99 och
C-48/99 Kommissionen mot Luxemburg
Luxemburg anklagas för att inte ha genomfört vare sig direktiv 95/30 om anpassning av direktivet om skydd för arbetstagare mot biologiska agenser, direktivet om skydd av minderåriga eller arbetstidsdirektivet i tid.

Mål nr C-45/99 och C-46/99 Kommissionen mot Frankrike
Frankrike anklagas för att inte ha genomfört vare sig direktivet om skydd av minderåriga eller arbetstidsdirektivet i tid.

Mål C-457/98 Kommissionen mot Grekland
Grekland anklagas för att inte ha genomfört direktiv 96/97 om ändring av direktivet om likabehandling i företags- eller yrkesbaserade system för social trygghet i tid.

Mål nr C-12/99 Kommissionen mot Portugal
Portugal anklagas för att inte ha genomfört direktivet om europeiska företagsråd i tid.


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör