EU & arbetsrätt 2 1999Originell feministisk analys

Karin Lundström: Jämlikhet mellan kvinnor och män i EG-rätten.
En feministisk analys, Iustus Förlag 1999, 461 sidor

Denne afhandling blev forsvaret for jur dr-graden ved Lunds Universitet i marts 1999. Afhandlingen består af tre dele om henholdsvis Teori og metode, Retsakterne og EU-Domstolens praksis.

Karin Lundström tager udgangspunkt i postmodernistiske feministiske teorier om ligheder og forskelle som forudsætning for ligestilling, navnlig forfattere som Carol Gilligan, Catherine MacKinnon, Mary Joe Frug og Joan Scott, og i post-strukturalistisk lingvistik med Jacques Derrida som metodisk-teoretisk forbillede. Med dette udgangspunkt foretager hun en analyse og dekonstruktion af argumentationen i EU-Domstolens domme. Principielt inddrages samtlige domme om ligestilling afsagt af EU-Domstolen i perioden fra 1957 _ 1997, men analyserne rettes dog især mod en række udtalelser fra generaladvokaterne.

Forfatteren forholder sig stærkt kritisk til EU-Domstolen, som efter hendes analyse på forskellig måde har indskrænket rækkevidden af forbudene mod diskriminering.

Afhandlingen er spændende læsning. Forfatteren har været journalist før hun blev jurist, hvilket på positiv måde præger fremstillingen. Del II om Retsakterne giver en forholdsvis traditionel beskrivelse af EU's retsakter om ligestilling fra 1957 _ 1997 og bringer sammenlignet med (den omfattende) eksisterende litteratur ikke så vældig meget nyt. Del I om Teori og metode og del III om EU-Domstolens praksis er derimod særdeles originale og kaster et nyt og anderledes lys over emnet. Bogen kan varmt anbefales.

Ruth Nielsen, professor vid Handelshögskolan i Köpenhamn


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör