EU & arbetsrätt 2 1999Kalendariet

Inom ramen för SALTSA-programmet inbjuder Arbetslivsinstitutet till konferensen
The European social dialogue and the Framework agreement on fixed-term work
torsdagen den 9 september 1999 kl 9 -17 på First Hotel Amaranten, Stockholm

Konferensen hålls på engelska.
Ur programmet:

  • Regulation of fixed-term work in the EU member states, dr Christophe Vigneau
  • Analysis of the framework agreement on fixed-term work, professor Niklas Bruun och professor Brian Bercusson
  • The impact of the Framework Agreement on law and practice in the member states, europeiska experter på nationell rätt
  • The process of the social dialogue on fixed-term work, jur kand Kerstin Ahlberg
  • Possible reforms in the process of the EU social dialogue, representanter för parterna, kommissionen och parlamentet.

Konferensen är kostnadsfri. Anmälningar måste vara inne senast den 25 augusti.
Närmare upplysningar lämnas av Carin Wiberg, fax: 08 730 95 01
e-post: Carin.Wiberg@arbetslivsinstitutet.se


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör