EU & arbetsrätt 3 1999EG-rätt på gång

Det står nu klart att direktivet om förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär måste behandlas i den så kallade förlikningskommittén, eftersom ministerrådet inte godtar alla de ändringar som Europaparlamentet vill göra i direktivförslaget (se EU & arbetsrätt nr 2/99). Förlikningskommittén består av lika många medlemmar från rådet och från parlamentet, och dess uppgift är att komma fram till en kompromiss som båda parter accepterar. Kommissionen deltar i kommitténs möten och försöker hjälpa dem att enas. Lyckas de inte göra upp inom sex veckor (i vissa fall åtta) faller lagförslaget.

Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör