EU & arbetsrätt 3 1999Kalendariet

Arbetsrättsprogrammet vid Arbetslivsinstitutet fortsätter sin serie med öppna seminarier. Ingen anmälan behövs. OBSERVERA att institutet har flyttat och att seminarierna hålls i nya lokaler.

Torsdagen den 21 oktober kl 13–16
Individuella och kollektiva regleringsmodeller på arbetsmarknaden

Inledare: doktorand Mia Rönnmar, Lunds universitet, förre chefredaktören Svante Nycander och jur dr Jonas Malmberg, Arbetslivsinstitutet.
Lokal: Norra Latin

Torsdagen den 11 november kl 13–15
Varför är jämställdhetslagstiftningen så ineffektiv?

Inledare: jur dr Karin Lundström, Lunds universitet, jur kand Eva Schömer, Malmö högskola och Ph D Lynn Roseberry, Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Lokal: Folkets hus

Fredagen den 14 januari kl 13–15
Anställningsskyddet i Nederländerna och Tyskland

Inledare: jur dr Taco van Peijpe, Universitetet i Leiden och jur dr
Michael Gotthardt, notarie vid Landesarbeitsgericht Düsseldorf.
Lokal: Norra Latin

Två seminarier återstår i Arbetslivsinstitutets särskilda seminarieserie om medlingen inför 2000-talet:

Torsdagen den 7 oktober kl 15–18
Medlingsförfarandet i Sverige och de nordiska grannländerna

Medverkande: Asbjørn Jensen, Statens Forligsmænd i Arbejdsstridigheter, Danmark, riksförlikningsman Juhanni Salonius, Finland, Reidar Webster, Riksmeklingsmannen i Norge, professor Niklas Bruun, Arbetslivsinstitutet, professor emeritus Nils Elvander, Uppsala universitet, docent Thomas Fürth, Kairos Future AB, professor Birgitta Nyström, Umeå universitet.
Anmälan krävs. Närmare information: Eleonore Larsson, tel:
+46 (0)8 - 619 67 80.

Tisdagen den 26 oktober kl 14–17
Hur vill parterna att medlingsförfarandet skall utformas?

Medverkande: förhandlingschef
Gunilla Boman-Pellnäs, Arbetsgivarverket, förhandlingschef Marcus Gustafsson, Kommunförbundet,
andre ordförande Wanja Lundby-Wedin, LO, ordförande Anders Milton, SACO, ordförande Sture Nordh, TCO, Bo Sundén, förhandlingsansvarig SAF.
Anmälan krävs. Närmare information: Eleonore Larsson, tel:
+46 (0)8 - 619 67 80.

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors ordnar en serie föreläsningar med anledning av sitt 90-årsjubileum, däribland:

Torsdagen den 4 november kl 18
EG-domstolen och den europeiska marknadens funktionssätt

Föreläsare: Domaren i EG-domstolen Leif Sevón.
Närmare upplysningar Harriet
Napari, +358 (0)9 431 332 24


Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör