EU & arbetsrätt 4 1999


 

Dansk implementering het potatis för kommissionen

Danmarks regering fick i november ett formellt brev från europeiska kommissionen med frågor om arbetstidsdirektivets införlivande genom kollektivavtal i dansk rätt (se EU & arbetsrätt nr 2/99). Om svaret ger vid handen att direktivet inte genomförts på ett tillfredsställande sätt, borde nästa steg bli att kommissionen inleder ett formellt fördragsbrottsförfarande mot Danmark. Men frågan är en het potatis för kommissionen, som haft en anmälan liggande sedan 1997.

Å ena sidan är det helt klart att inte alla arbetstagare i Danmark täcks av kollektivavtalen, vilket innebär att införlivandet inte uppfyller de krav som EG-domstolen hittills ställt. Å andra sidan erkänner kommissionens jurister att det danska systemet trots allt fungerar väl. Dessutom vet de att Den kristelige fagbevægelse, som stod bakom anmälan, betraktas som en ”gul” fackförening av danska LO. Därför är det politiskt känsligt att ingripa i den danska modellen, i synnerhet när folkomröstningen om EMU närmar sig.

Kerstin Ahlberg

 

Rättelse till nr 3/99:
Direktiv 1999/70 om visstidsarbete publicerades i EGT L 175, s.43, 10.7.1999.

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör