EU & arbetsrätt 4 1999


 

Nej till Tham-professurer

EG-rätten tillåter inte att uni- versiteten ger kvinnor med tillräckliga meriter professurer om det finns manliga sökande med bättre meriter, inte ens om det rör ett begränsat antal tjänster som inrättats som en engångsinsats för att öka jämställdheten. Det anser generaladvokaten Antonio Saggio i ett förslag till dom som rör de svenska s k Tham-professurerna (se EU & arbetsrätt nr 4/98) och som lämnar ytterst litet utrymme för positiv särbehandling. I första hand föreslår Saggio dock att EG-domstolen skall avvisa målet utan att uttala sig i tolkningsfrågan, som hänskjutits dit av Överklagandenämnden för högskolan. Motiveringen är att nämnden inte är en domstol, och att den därför inte har rätt att begära förhandsbesked från EG-domstolen.

Mål nr C-407/98, Katarina Abrahamsson m fl mot Elisabeth Fogelqvist, yttrande av general-- advokat Saggio, 16 november 1999


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör