EU & arbetsrätt 4 1999


 

KALENDARIET

Arbetsrättsprogrammet vid Arbetslivsinstitutet fortsätter sin serie med öppna seminarier. Ingen anmälan behövs. OBSERVERA att institutet har flyttat och att seminarierna hålls i nya lokaler.

Fredagen den 14 januari kl 13–15
Anställningsskyddet i Nederländerna och Tyskland

Inledare: jur dr Taco van Peijpe, Universitetet i Leiden och jur dr
Michael Gotthardt, notarie vid Landesarbeitsgericht Düsseldorf.
Lokal: Norra Latin

Onsdagen den 16 februari kl 15 – 17
Ny europalagstiftning mot diskriminering?

Professor Ann Numhauser-Henning, Lunds universitet, presenterar kommissionens direktivförslag. Företrädare för arbetsmarknadens parter kommenterar. Lokal: ännu ej fastställd. För vidare information, maila till jonas.malmberg@arbetslivsinstitutet.se


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör