Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2017-01-04]
Historisk dom i Ajos-målet Højesteret trotsar EU-domstolen 
Den 6 december meddelade Danmarks Højesteret en epokgörande dom om förhållandet mellan EU-rätten och den danska rätten som kommer att ge eko i Europa. I domen lät Højesteret en privat arbetsgivare, Ajos A/S, stödja sig på § 2 a punkt 3 i den tidigare gällande lagen om privatanställda tjänstemän (funktionærlov) trots att detta inte var förenligt med EU-domstolens förhandsavgörande i målet (se EU & arbetsrätt 2/2016 s. 3). (Jens Kristiansen)

Texten har även publicerats i: EU & arbetsrätt

[2017-01-04]
Statsligt erstatningsansvar for Højesterets fejlfortolkning af EU-retten (Ruth Nielsen)
[2017-01-04]
Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation (Kerstin Ahlberg)
[2017-01-04]
Europeiska kommittén för sociala rättigheter: Negativ föreningsfrihet kränks inte i norska hamnar (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2016-11-08]
Högprioriterad nyhetsnotis Uber, crowdwork och Europeiska kommissionens agenda
– en arbetsrättslig utmaning?
tisdagen den 29 november kl 15.00 – 17.00 (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Uber, crowdwork och Europeiska kommissionens agenda

[2016-12-22]
Föreslagna förändringar i Lex Laval
Regeringen har i en lagrådsremiss lagt fram ett förslag på lagändringar vad gäller arbets- och anställningsvillkor i samband med utstationering på den svenska arbetsmarknaden. Syftet är att stärka fackförbundsmöjligheter att kräva kollektivavtal. De villkor som fackförbund kan kräva med stöd av stridsåtgärder är fortfarande begränsande till den hårda kärnan. (Caroline Johansson)
Länk: Lagrådsremiss - Nya utstationeringsregler
Föreslagna förändringar i Lex Laval

[2016-12-22]
Nya regler för att stärka skyddet för arbetskraftsinvandrare
Sverige: I en ny utredning, SOU 2016:91, presenteras förslag till åtgärder för att stärka arbetskraftsinvandrares ställning på arbetsmarknaden. Betänkandet innehåller också en kartläggning för att undersöka i vilken omfattning arbetskraftsinvandrare utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden. (Caroline Johansson)
Länk: SOU 2016:91
Nya regler för att stärka skyddet för arbetskraftsinvandrare

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt