Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2016-07-12]
Ajos-sagens betydning for rækkevidden af EU-konform fortolkning i forhold til det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination 
Den 19.4.2016 afsagde EU-Domstolens Store Afdeling dom i Ajos-sagen (C-441/14), hvor Højesteret havde forelagt spørgsmål om
rækkevidden af det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination i sager mellem private. I artiklen diskuteres
rækkevidden af dommen for, hvornår EU-konform fortolkning kan undlades, fordi der er tale om en contra legem fortolkning, og for
betydningen af hensynet til arbejdsgiverens retssikkerhed og berettigede forventninger over for arbejdstagerens grundlæggende ret
til respekt for det almindelige EU-retlige princip om forbud mod aldersdiskrimination. (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: Ugeskrift for Retsvæsen

[2016-07-08]
Skyldighet betala avgifter till kollektivavtalsreglerad fond kränkte varken föreningsfriheten eller äganderätten (Petra Herzfeld Olsson)
[2016-07-08]
EU-domstolen i Ajosmålet: Højesteret kan inte stöda sig på rättssäkerhetsprincipen (Jens Kristiansen)
[2016-07-08]
Byggbranschens parter överens: – Nej tack till tjänstepass! (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2016-04-01]
Tilläggsförslag för utstationerade arbetstagare
(Sverige) Utredningen om nya utstationeringsregler har lämnat nya förslag till ändringar av reglerna som gäller för utstationerade arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. (Caroline Johansson)
Länk: Ds 2016:6
Tilläggsförslag för utstationerade arbetstagare

[2016-04-01]
Lagförslag om skydd för visselblåsare
Den svenska regeringen presenterar ett lagändringsförslag (prop 2015/16:128) för att stärka skyddet för visselblåsare. Skyddet består i att arbetstagare som utsätts för repressalier efter att ha slagit larm har rätt till skadestånd. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2015/16:128
Lagförslag om skydd för visselblåsare

[2016-03-24]
Ny EU-agenda för de sociala frågorna? Förslag om nya utstationeringsregler och ”pelare” för sociala rättigheter.
Seminarium den 7 april 2016. (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Karta
Ny EU-agenda för de sociala frågorna? Förslag om nya utstationeringsregler och ”pelare” för sociala rättigheter.

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt