Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2017-04-10]
Det afviste manuskript i Ajos-debatten –Højesteret begår traktatbrud 
Den 6 december 2016 afsagde Højesteret dom i Ajos-sagen. Dommen er kontroversiel og har givet anledning til megen debat i det juridiske fagmiljø.
Nedenstående manus – Højesteret begår traktatbrud – om Højesterets dom i Ajos-sagen – der er kritisk over for højesteretsdommen, blev den 20 december 2016 sendt til Ugeskrift for Retsvæsen, men blev afvist af redaktørerne. I februar publicerede Ugeskriftet en artikel af Jens Kristiansen der er stærkt positiv over for Højesterets dom.
I betragtning af den omfattende debat, Højesterets dom har givet anledning til, finder vi, at alle, der er interesserede, bør have mulighed for at læse alle synspunkter, der har været fremsat. Ruth NIelsen og Christina D. Tvarnø publicerer derfor den af Ugeskriftet afviste artikel på CBSOpenAccess uden ændringer i forhold til det manus, der blev sendt til Ugeskriftet.
 (Ruth Nielsen)

[2017-04-10]
At the Crossroads of Law and Economics – a Few Labour Court Cases Revisited (Ronnie Eklund)
[2017-01-20]
Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt? (Kerstin Ahlberg)
[2017-01-17]
Høyesterett valde flaggans lag för norsk sjöman på norskägt fartyg (Johan Schelin)
 
Nyhetsnotiser

[2017-04-19]
Högprioriterad nyhetsnotis Religionsfrihet och religiösa uttryck på jobbet: Hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?
Jur dr Kavot Zillén, Stockholms Universitet

Torsdagen den 27 april kl 15.00 – 17.00, Högbomssalen, Geovetenskapens hus (U), Stockholms universitet

 (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Seminarieinbjudan
Religionsfrihet och religiösa uttryck på jobbet: Hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?

[2017-03-21]
Modifierat förslag till upphandlingsregler
Sverige: I november 2016 avslog riksdagen de delar av förslaget till nya upphandlingsregler som hade att göra med krav på vissa arbetsrättsliga villkor. Regeringen uppmanades att återkomma med ett nytt förslag om ett sådant ansågs nödvändigt för ett korrekt genomförande av upphandlingsdirektiven. Detta förslag lades fram idag. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:163
Modifierat förslag till upphandlingsregler

[2017-03-16]
Legal and political effects of Brexit for labour law and industrial relations
Catherine Barnard, Professor of EU Law and Employment Law, Trinity College, Cambridge University

Måndagen den 27 Mars kl 15.00 – 17.00, Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Legal and political effects of Brexit for labour law and industrial relations

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt