Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2022-03-28]
Riskbedömning och covid-19 i arbetet: engelska och svenska system 
Covid-19 har aktualiserat hur samhället bedömer och reagerar på hälsorisker i arbetet. I
Sverige ska som utgångspunkt alla risker undanröjas, medan risker i England ska undvikas
om det är rimligt genomförbart. Riskbedömningar har en förebyggande funktion men har
också kommit att fungerara som ett skydd för arbetsgivare. I artikel undersöks ansvarets
omfattning, relevanta riskfaktorer och de roller som spelas av offentliga tillsynsorgan och
andra aktörer. (Peter Andersson)

Texten har även publicerats i: Revue de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Sociale

[2022-03-19]
Den svenska modellen i en ny era (Petra Herzfeld Olsson)
[2022-01-13]
Omvälvande förslag till direktiv om plattformsarbetares rättigheter (Niklas Selberg)
[2022-01-13]
Sverige godtar direktiv om minimilöner Danmark säger fortfarande nej (Erik Sjödin)
 
Nyhetsnotiser

[2022-04-13]
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability
Seminar Thursday 28 april kl 16.00 – 18.00 OBS! (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/migrant-domestic-workers-in-europe-law-and-the-construction-of-vulnerability/
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability

[2021-10-27]
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead
Seminar friday 26 November, 10 –12 and 13.30 –15.30. (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/an-inclusive-and-sustainable-swedish-labour-law-the-way-ahead/
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead

[2021-10-27]
Europadomstolen och vaccinationstvång – tänkbara effekter för svensk rätt
Seminarium den 10 november kl 15.00 – 17.00 (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/europadomstolen-och-vaccinationstvang-tankbara-effekter-for-svensk-ratt-2/
Europadomstolen och vaccinationstvång – tänkbara effekter för svensk rätt

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt