Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2016-03-01]
Ryanair-sagen – som eksempel på retskildeudviklingen i dansk arbejdsret i EU-kontekst 
I artiklen analyseres Arbejdsrettens dom af 1. juli 2015 i Ryanair-sagen. Det påvises, at den afspejler den generelle
retskildeudvikling i EU-arbejdsretten, og at der uanset EUmedlemskabet
er samme konfliktret til støtte for overenskomstkrav mod
udenlandske arbejdsgivere, som der har været i mere end 100 år over for
danske arbejdsgivere. (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: Peter Arnt Nielsen, Peter Koerver Schmidt & Katja Dyppel Weber (red): Erhvervsretlige emner, Djøf forlag 2015

[2016-02-09]
Nordens regeringar gör gemensam sak: EU:s socialförsäkringsregler måste avspegla dagens familjemönster (Kerstin Ahlberg)
[2016-02-09]
Generaladvokat svarar inte på frågorna och tillrättavisar Danmarks Højesteret (Jens Kristiansen)
[2016-02-09]
”Samma lön för samma arbete på samma plats ändrar grunderna för nordiska förhandlingssystem” (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2016-05-13]
Högprioriterad nyhetsnotis EU & Arbetsrätt
Nytt nummer av EU & Arbetsrätt, nr 1 2016. (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: http://arbetsratt.juridicum.su.se/euarb/16-01/


[2016-04-01]
Tilläggsförslag för utstationerade arbetstagare
(Sverige) Utredningen om nya utstationeringsregler har lämnat nya förslag till ändringar av reglerna som gäller för utstationerade arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden. (Caroline Johansson)
Länk: Ds 2016:6
Tilläggsförslag för utstationerade arbetstagare

[2016-04-01]
Lagförslag om skydd för visselblåsare
Den svenska regeringen presenterar ett lagändringsförslag (prop 2015/16:128) för att stärka skyddet för visselblåsare. Skyddet består i att arbetstagare som utsätts för repressalier efter att ha slagit larm har rätt till skadestånd. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2015/16:128
Lagförslag om skydd för visselblåsare

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt