Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2018-01-02]
Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling 
En arbetstagares kompetens har betydelse för möjligheterna att behålla ett arbete
hos nuvarande arbetsgivare. Förändringar i arbetsgivarens verksamhet
kan leda till behov av ny kompetens och att befintliga arbetstagare inte uppfyller
de nya arbetskraven. Mot den bakgrunden är det intressant att undersöka
vilken rätt eller skyldighet till kompetensutveckling en arbetstagare har
med stöd av lagen om anställningsskydd (LAS). Det finns även ett värde i
att undersöka om arbetstagares kompetensutveckling har haft någon betydelse
i Arbetsdomstolens tvister som rört uppsägningar på grund av arbetsbrist
och arbetstagares kvalifikationer. Resultatet av dessa undersökningar visar att
arbetstagare har begränsad rätt till kompetensutveckling med stöd av LAS.
 (Carin Ulander- Wänman)

Texten har även publicerats i: Svensk Juristtidning

[2018-01-02]
Swedish Collective Agreements and Employers´Willingness to hire and Retain Older Workers in Employment (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna - om tidsbegränsad anställning 1982-2016 (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
Flexibilitet - en dominerande diskurs i de anställningsvillkor som rör sysselsättningstrygghet för arbetstagare i kommun och landsting (Carin Ulander- Wänman)
 
Nyhetsnotiser

[2017-12-13]
Lagförslag om tjänstepensionsvillkor
Sverige: En ny lag föreslås om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension. Lagförslaget är tänkt att genomföra direktiv 2014/50/EU. Förslaget innehåller, liksom direktivet, villkor för intjänande och bevarande av pensionsrättigheter såsom krav på hur långa till exempel intjänandeperioder maximalt får vara. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2017/18:56
Lagförslag om tjänstepensionsvillkor

[2017-09-19]
Ny praxis från Europadomstolen om övervakning om anställdas chattande
Inledare: docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet
Kommentatorer: arbetsrättsjurist Lars Bäckström, Almega
förbundsjurist Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd

Måndag 9 oktober kl 15–17
Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Seminarieinbjudan samt länk till domen
Ny praxis från Europadomstolen om övervakning om anställdas chattande

[2017-06-26]
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister
Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag till ändring i utlänningslagen som gör det möjligt för Migrationsverket att inte återkalla arbetstillstånd om de brister som skulle ligga till grund för ett sådant återkallande har avhjälpts av arbetsgivaren. I dagsläget ger reglerna för återkallande och förlängning av arbetstillstånd ingen möjlighet till bedömning i det enskilda fallet. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:212
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt