Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2018-05-22]
Monisme og dualisme i dansk arbejdsret 
Danmark var før EF/EU-medlemskabet klart et dualistisk land. Efter EF/EU-medlemskabet er der gradvis ved at ske en overgang til en monistisk tilgang til forholdet mellem EU-retlige og danske retskilder.
I artiklen belyses brydningen mellem dualisme og monisme i dansk arbejdsret på fire områder
1) i implementeringen af EU ret i lovgivningen
2) i domspraksis
3) i organisationernes praktisering af den danske model for arbejdsmarkedsregulering og
4) i forskningen.
 (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: HR JURA MAGASINET 13/2018

[2018-01-02]
Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
Swedish Collective Agreements and Employers´Willingness to hire and Retain Older Workers in Employment (Carin Ulander- Wänman)
[2018-01-02]
En effektiv och rörlig arbetskraft eller trygghet för arbetstagarna - om tidsbegränsad anställning 1982-2016 (Carin Ulander- Wänman)
 
Nyhetsnotiser

[2018-08-02]
Ratificering av ILO:s konvention nr 189
Den svenska regeringen föreslog i en proposition i juni att Sverige ska ratificera ILO:s konvention om anständiga villkor för hushållsarbetare. Ratificeringen innebär ändringar i lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete. Riksdagens godkännande krävs för att Sverige ska kunna ansluta sig till konventionen.  (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2017/18:272
Ratificering av ILO:s konvention nr 189

[2018-06-09]
Förändringar i de svenska fredspliktsreglerna
Igår, fredag, överlämnades stridsåtgärdsutredningens betänkande till den svenska arbetsmarknadsministern Ylva Johansson. Huvudförslaget innebär en utsträckt fredsplikt mot kollektivavtalsbundna arbetsgivare. Några dagar tidigare gick huvudorganisationerna på arbetsmarknaden ut med ett alternativt förslag. Ylva Johansson har kommenterat att det är deras förslag hon kommer gå vidare med.  (Caroline Johansson)
Länk: SOU 2018:40
Förändringar i de svenska fredspliktsreglerna

[2018-04-26]
EU-regler om skydd för visselblåsare – vad innebär kommissionens förslag?
Måndag 14 maj kl 15.00 – 17.00, Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
Inledare: Departementssekreteraren Per Larsson, Arbetsmarknadsdepartementet
Docent Susanne Fransson, Göteborgs universitet
Kommentatorer: Chefsjuristen Lise Donovan, TCO
Göran Söderlöf, Senior arbetsrättsjurist SKL (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Inbjudan
EU-regler om skydd för visselblåsare – vad innebär kommissionens förslag?

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt