Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2017-09-19]
Internationell kollektivavtalsreglering: En studie i internationell privaträtt av den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor 
Denna doktorsavhandling handlar om internationaliseringen av arbetslivet och hur den påverkar den svenska modellen för reglering av anställningsvillkor genom kollektivavtal. Det är särskilt mötet mellan internationell privaträtt och den svenska modellen som undersöks. Avhandlings övergripande slutsats är att den internationella privaträtten bygger på individualism och att den svenska modellen bygger på kollektivism. Denna grundläggande motsättning innebär flera juridiska problem som behandlas i avhandlingen. (Erik Sinander)

[2017-07-05]
Kommissionen ifrågasätter arbetstidsregler i Norden (Kerstin Ahlberg)
[2017-07-05]
Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA (Kerstin Ahlberg)
[2017-07-05]
"Politiken vann, juridiken förlorade i barnmorskemålet" (Reinhold Fahlbeck)
 
Nyhetsnotiser

[2017-09-19]
Ny praxis från Europadomstolen om övervakning om anställdas chattande
Inledare: docent Petra Herzfeld Olsson, Uppsala universitet
Kommentatorer: arbetsrättsjurist Lars Bäckström, Almega
förbundsjurist Annett Olofsson, LO-TCO Rättsskydd

Måndag 9 oktober kl 15–17
Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Seminarieinbjudan samt länk till domen
Ny praxis från Europadomstolen om övervakning om anställdas chattande

[2017-06-26]
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister
Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag till ändring i utlänningslagen som gör det möjligt för Migrationsverket att inte återkalla arbetstillstånd om de brister som skulle ligga till grund för ett sådant återkallande har avhjälpts av arbetsgivaren. I dagsläget ger reglerna för återkallande och förlängning av arbetstillstånd ingen möjlighet till bedömning i det enskilda fallet. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:212
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister

[2017-06-24]
Utredning av de svenska fredspliktsreglerna
En utredning av reglerna om fredsplikt har tillsatts. Utredningen fokuserar på situationer där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller när stridsåtgärder vidtas av andra skäl än att uppnå ett kollektivavtal. (Caroline Johansson)
Länk: Pressmeddelande
Utredning av de svenska fredspliktsreglerna

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt