Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2017-07-05]
Kommissionen ifrågasätter arbetstidsregler i Norden 
Danmark och Sverige tillåter för lång beräkningsperiod för den genomsnittliga arbetstiden för nattarbetande, och Finland tycks inte ha införlivat kravet på att arbetstagare ska få kompensationsledigt på ett korrekt sätt, anser Europeiska kommissionen. Det framgår av fotnoterna i en rapport om hur medlemsländerna har genomfört arbetstidsdirektivet (2003/88) och ett färskt meddelande där kommissionen förklarar hur den anser att direktivet ska tolkas. (Kerstin Ahlberg)

Texten har även publicerats i: EU & arbetsrätt

[2017-07-05]
Fack och arbetsgivare ser över ersättningsregler för att blidka ESA (Kerstin Ahlberg)
[2017-07-05]
"Politiken vann, juridiken förlorade i barnmorskemålet" (Reinhold Fahlbeck)
[2017-07-05]
Vad betyder flaggstatsprincipen för sjöarbetsrätten? (Erik Sinander)
 
Nyhetsnotiser

[2017-06-26]
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister
Den svenska regeringen har lagt fram ett förslag till ändring i utlänningslagen som gör det möjligt för Migrationsverket att inte återkalla arbetstillstånd om de brister som skulle ligga till grund för ett sådant återkallande har avhjälpts av arbetsgivaren. I dagsläget ger reglerna för återkallande och förlängning av arbetstillstånd ingen möjlighet till bedömning i det enskilda fallet. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:212
Arbetstillstånd behöver inte återkallas om arbetsgivare avhjälpt brister

[2017-06-24]
Utredning av de svenska fredspliktsreglerna
En utredning av reglerna om fredsplikt har tillsatts. Utredningen fokuserar på situationer där arbetsgivaren redan är bunden av kollektivavtal eller när stridsåtgärder vidtas av andra skäl än att uppnå ett kollektivavtal. (Caroline Johansson)
Länk: Pressmeddelande
Utredning av de svenska fredspliktsreglerna

[2017-04-19]
Religionsfrihet och religiösa uttryck på jobbet: Hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?
Jur dr Kavot Zillén, Stockholms Universitet

Torsdagen den 27 april kl 15.00 – 17.00, Högbomssalen, Geovetenskapens hus (U), Stockholms universitet

 (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: Seminarieinbjudan
Religionsfrihet och religiösa uttryck på jobbet: Hur mycket kan arbetsgivaren bestämma?

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt