Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2017-01-20]
Arbetsrättsliga villkor i offentliga kontrakt: Vad är möjligt och vad är lämpligt? 
I vilken utsträckning är det möjligt – det vill säga tillåtet enligt upphandlingslagstiftningen och förenligt med EU-rätten – att kräva att leverantörer tillämpar kollektivavtalsenliga villkor för sina anställda när de utför offentliga kontrakt? Frågan har varit högaktuell i Sverige på sistone och sysselsatt forskare, utredare, myndigheter och juridikstuderande. En ny bit i pusslet med att klargöra rättsläget lades med EU-domstolens dom RegioPost. (Kerstin Ahlberg)

Texten har även publicerats i: Upphandlingsrättslig tidskrift 2016 nr 1

[2017-01-17]
Høyesterett valde flaggans lag för norsk sjöman på norskägt fartyg (Johan Schelin)
[2017-01-04]
Historisk dom i Ajos-målet Højesteret trotsar EU-domstolen (Jens Kristiansen)
[2017-01-04]
Statsligt erstatningsansvar for Højesterets fejlfortolkning af EU-retten (Ruth Nielsen)
 
Nyhetsnotiser

[2017-03-21]
Modifierat förslag till upphandlingsregler
Sverige: I november 2016 avslog riksdagen de delar av förslaget till nya upphandlingsregler som hade att göra med krav på vissa arbetsrättsliga villkor. Regeringen uppmanades att återkomma med ett nytt förslag om ett sådant ansågs nödvändigt för ett korrekt genomförande av upphandlingsdirektiven. Detta förslag lades fram idag. (Caroline Johansson)
Länk: Prop 2016/17:163
Modifierat förslag till upphandlingsregler

[2017-03-16]
Legal and political effects of Brexit for labour law and industrial relations
Catherine Barnard, Professor of EU Law and Employment Law, Trinity College, Cambridge University

Måndagen den 27 Mars kl 15.00 – 17.00, Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet. (Hanna Nathorst-Windahl)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Legal and political effects of Brexit for labour law and industrial relations

[2017-02-21]
Proposition om ändrade regler vid utstationering
Sveriges regering har beslutat om propositionen som innebär förändringar av nuvarande utstationeringsregler. I propositionen föreslås ändringar i utstationeringslagen och följdändringar i medbestämmandelagen. Syftet är att dels genomföra delar av tillämpningsdirektivet (dir 2014/67/EU), dels att vidta åtgärder baserade på de utredningar som genomförts om Lex Laval. (Caroline Johansson)
Länk: Prop. 2016/17:107
Proposition om ändrade regler vid utstationering

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt