Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2019-08-08]
Från omplacering av kvinnan till avsked av mannen? – om sexuella trakasserier i arbetslivet 
Under de knappt fyrtio år som gått sedan jämställdhetslagen infördes, har sexuella trakasserier ”upptäckts” av lagstiftaren efter upprepade och intensiva påtryckningar från kvinnorörelsen och åtgärder har steg för steg vidtagits för att motverka trakasserier. I artikeln ges ett försök till helhetsbild av den mångfacetterade arbetsrättsliga behandlingen av sexuella trakasserier. (Catharina Calleman)

Texten har även publicerats i: Arbetsmarknad & Arbetsliv

[2019-08-08]
När strider en uppsägning mot god sed? (Catharina Calleman)
[2018-05-22]
Monisme og dualisme i dansk arbejdsret (Ruth Nielsen)
[2018-01-02]
Arbetsbrist och arbetstagares rätt till kompetensutveckling (Carin Ulander- Wänman)
 
Nyhetsnotiser

[2019-04-08]
ILO:s 100-årsjubileum och världsarbetsmiljödagen Konferens 26 april
ILO-kommittén och Arbetsmiljöverket arrangerar en konferens fredagen den 26 april för att uppmärksamma ILO:s 100-årsjubileum och Världsdagen för arbetsmiljö.  (Kerstin Ahlberg)
Länk: Anmälan till 26 april
ILO:s 100-årsjubileum och världsarbetsmiljödagen Konferens 26 april

[2019-02-01]
Utredning förelslår ändringar i LAS
Utredningen för hållbart arbetsliv över tid, har lämnat över sitt slutbetänkande (SOU 2019:5) till det svenska Arbetsmarknadsdepartementet. I denna sista del ges bland annat förslag till lagändringar för att öka skyddet mot förändrade anställningsvillkor i samband med omreglering av sysselsättningsgraden vid arbetsbrist och stärkt anställningsskydd för intermittent anställda.  (Caroline Johansson)
Länk: SOU 2019:5
Utredning förelslår ändringar i LAS

[2019-01-21]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv: Tre nya avgöranden av principiellt intresse
EU-domstolen och Europadomstolen för mänskliga rättigheter har på senare tid kommit med flera avgöranden av principiellt intresse. Vid seminariet behandlas tre av dessa.
 (Anna Mohlin)
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv: Tre nya avgöranden av principiellt intresse

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt