Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2020-05-11]
Aktuella utmaningar för svensk arbetsrätt 
En introduktion till fyra artiklar som publicerats av Juridisk Tidskrift 2019-20 nr 3 av Kerstin Ahlberg, Niklas Bruun, Petra Herzfeld Olsson och Erik Sjödin. Artiklarna utgör ett delresultat av det VR-finansierade projektet En inkluderande och hållbar svensk arbetsrätt - vägen framåt (dnr 2017-03134). (Petra Herzfeld Olsson)

Texten har även publicerats i: Juridisk Tidskrift

[2020-05-11]
Konsten att inkludera arbetskraftsmigranter i den svenska arbetsrättsliga modellen (Petra Herzfeld Olsson)
[2020-05-11]
Arbetsmarknadens skuggsida – rättsföljder vid för låga löner (Erik Sjödin)
[2020-04-29]
Hur kan arbetsvillkor övervakas vid offentlig upphandling? (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2020-11-24]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Förslaget till direktiv om minimilöner och den svenska modellen
 (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2020-10-12]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Bättre arbetsvillkor och schystare konkurrens i vägtransportbranschen – nya regler och färsk praxis (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2020-09-10]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Ny praxis från EUD om övergång av verksamhet
 (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt