Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2021-02-22]
Sverige kritiseras av FN:s funktionsrättskommitté 
Högskolan borde ha fört en dialog med den sökande om möjliga anpassningsåtgärder i stället för att bara avbryta rekryteringsförfarandet när den ansåg att det skulle bli för dyrt att tillhandahålla teckenspråkstolkning för att han skulle kunna utföra arbetet. Det är innebörden i den kritik som FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har riktat mot svenska staten för brister i uppfyllandet av FN:s funktionsrättskonvention (CRPD).
 (Sabina Hellborg)

Texten har även publicerats i: EU & arbetsrätt

[2021-02-22]
Sverige, ILO och arbetsmiljön: Höga ambitioner och ett ömsesidigt utvecklande samarbete (Kerstin Ahlberg)
[2021-02-22]
"Kollektivavtal i EU" revisited: allmängiltiga kollektivavtal i Sverige? (Kerstin Ahlberg)
[2021-02-22]
Fackligt veto vid offentlig upphandling – funkar det? (Kerstin Ahlberg)
 
Nyhetsnotiser

[2021-01-17]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Vad är en skälig anpassningsåtgärd enligt FN:s funktionsrättskonvention?
 (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2020-11-24]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Förslaget till direktiv om minimilöner och den svenska modellen
 (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2020-10-12]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Bättre arbetsvillkor och schystare konkurrens i vägtransportbranschen – nya regler och färsk praxis (Nina Karlström)
Länk: http://www.juridicum.su.se/social_civilratt/seminarier.htm
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt