Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs mer om forskningsprogrammet ReMarkLab >>

Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2020-01-03]
Arbetstagarinflytande i Norge och i Sverige 
I artikeln undersöks i all korthet några likheter och skillnader mellan Norge och Sverige avseende arbetstagarinflytande. (Johann Mulder)

Texten har även publicerats i: Festskrift till Örjan Edström

[2019-11-02]
Bemanningsarbete (Ronnie Eklund)
[2019-11-02]
Bemanningsföretag (Ronnie Eklund)
[2019-08-08]
Från omplacering av kvinnan till avsked av mannen? – om sexuella trakasserier i arbetslivet (Catharina Calleman)
 
Nyhetsnotiser

[2019-11-04]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Är den sociala dialogen satt under förmynderskap? (Anna Mohlin)
Länk: Länk till domen
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2019-09-26]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Blir vi tvungna att återinföra stämpelklockan? (Anna Mohlin)
Länk: Länk till domen
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

[2019-08-26]
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv
Hur samspelar arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt vid gränsöverskridande arbete?  (Anna Mohlin)
Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt