Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2022-07-05]
Tillämpningsdirektivet har inte genomförts korrekt – men vill kommissionen utmana den danska modellen? 
I juli förra året fick 24 av EU:s 27 medlemsländer varsin formell underrättelse där Europeiska kommissionen ifrågasatte deras sätt att genomföra direktivet om tillämpningen av utstationeringsdirektivet (96/71). Ett av länderna vad Danmark. På en punkt skulle Danmark sannolikt fällas om kommissionen driver saken till EU-domstolen – men frågan är om den verkligen vill gå så långt, skriver Ruth Nielsen.

 (Ruth Nielsen)

Texten har även publicerats i: EU & arbetsrätt

[2022-07-05]
Ska Norge och Island genomföra minimilönedirektivet – eller är det inte ”EES-relevant”? (Mona Næss)
[2022-07-05]
ÖVERRASKANDE DOM OM DIREKT EFFEKT Enskilda kan kräva proportionella sanktioner med stöd av direktivregler (Erik Sjödin)
[2022-07-05]
Svagt skydd för föreningsfriheten för arbetande fångar (Niklas Bruun)
 
Nyhetsnotiser

[2022-04-13]
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability
Seminar Thursday 28 april kl 16.00 – 18.00 OBS! (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/migrant-domestic-workers-in-europe-law-and-the-construction-of-vulnerability/
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability

[2021-10-27]
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead
Seminar friday 26 November, 10 –12 and 13.30 –15.30. (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/an-inclusive-and-sustainable-swedish-labour-law-the-way-ahead/
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead

[2021-10-27]
Europadomstolen och vaccinationstvång – tänkbara effekter för svensk rätt
Seminarium den 10 november kl 15.00 – 17.00 (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/europadomstolen-och-vaccinationstvang-tankbara-effekter-for-svensk-ratt-2/
Europadomstolen och vaccinationstvång – tänkbara effekter för svensk rätt

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt