Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
 
 
 
Redan ansluten till Arbetsrättsportalen?

Vill du ansluta dig?


Glömt din inloggning?
Maila redaktören


Läs EU & arbetsrätt >>


Läs Arbeidsliv i norden >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Välkommen till Arbetsrättsportalen
där forskare och praktiker möts
Här kan du:
Söka direkt bland mer än 1000 artiklar i textarkivet
Söka efter forskare och praktiker som håller på med
arbetsrätt
Publicera dina egna texter om arbetsrätt
Presentera dig själv och ditt arbete
Läs om hur du kan söka kontakt med forskare och praktiker inom området

Nypublicerat på Arbetsrättsportalen
[2022-11-08]
Minoritetsorganisation kan inte kräva att egna kollektivavtalet tillämpas 
Kan det vara förenligt med föreningsfriheten att enbart tillämpa det kollektivavtal som slutits av den fackförening som har flest medlemmar på en arbetsplats? Nej, menade tre tyska minoritetsorganisationer och några av deras medlemmar i ett klagomål till Europadomstolen. Jo, det kan det visst vara, slår Europadomstolen fast i en ny dom.

 (Petra Herzfeld Olsson)

Texten har även publicerats i: EU & arbetsrätt

[2022-11-08]
HISTORIEN UPPREPAR SIG Krisinstrument får inte påverka rätten att vidta stridsåtgärder, varnar Europafacket (Kerstin Ahlberg)
[2022-11-08]
Gäller direktivet om kollektiva uppsägningar när arbetsgivaren vill försämra anställningsvillkor? (Kerstin Ahlberg)
[2022-11-08]
Okänslig och respektlös trakasseriutredning kränkte den utsattas privatliv (Caroline Johansson)
 
Nyhetsnotiser

[2022-11-15]
Föreningsfrihetens gränser i ljuset av ny praxis från Europadomstolen
Seminarium onsdagen den 23 november kl 15-17 (Kerstin Ahlberg)
Föreningsfrihetens gränser i ljuset av ny praxis från Europadomstolen

[2022-04-13]
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability
Seminar Thursday 28 april kl 16.00 – 18.00 OBS! (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/migrant-domestic-workers-in-europe-law-and-the-construction-of-vulnerability/
Migrant domestic workers in Europe – Law and the Construction of Vulnerability

[2021-10-27]
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead
Seminar friday 26 November, 10 –12 and 13.30 –15.30. (Nina Karlström)
Länk: https://www.socialcivilratt.se/seminars/an-inclusive-and-sustainable-swedish-labour-law-the-way-ahead/
An inclusive and sustainable Swedish labour law – the way ahead

Nyhetsarkiv
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt