Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 

De som är anslutna till Arbetsrättsportalen väljer själva hur de ska presentera sig och lägger in alla uppgifter själva. Det kan t.ex. innebära att bibliografierna inte är fullständiga.

 

Presentation


Mia Rönnmar

 
Titel/yrke
Professor i civilrätt, jur. dr 
 
Forskningsinriktning/verksamhetsområde
Jag är professor i civilrätt och verksam som forskare och lärare i arbetsrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Mina forskningsområden omfattar huvudsakligen svensk arbetsrätt, komparativ arbetsrätt och arbetsrätt och industrial relations på EU- och Europanivå. I min forskning har jag tillämpat rättsdogmatiska, komparativa och tvärdisciplinära/samhällsvetenskapligt inriktade angreppssätt. Jag har stor erfarenhet av komparativa och internationella forskningsarbeten och har publicerat mina forskningsresultat i monografier, antologier och internationella och nationella tidsskrifter. Jag medverkar i the Norma Research Programme vid Lunds universitet och the ReMarkLab Research Programme vid Stockholms universitet. Jag är också nationell expert i Europeiska kommissionens European Labour Law Network (ELLN) och Editor-in-Chief för the International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations.

Min forskning rör exempelvis arbetsrättsliga aspekter av äldrerätten, såsom åldersdiskriminering, flexicurity och äldre arbetstagare och kollektivavtalsutveckling och industrial relations i relation till äldre arbetstagare (se Normaprogrammets äldrerättsliga forskningsmiljö, www.jur.lu.se/elderlaw) liksom anställningsskydd och flexibla anställningar i komparativ kontext.

För en fylligare beskrivning av min forskning liksom mina publikationer se http://works.bepress.com/mia_ronnmar/
 
Företag/organisation
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
 
Typ av organisation
Forskningsinstitution
 
Publicerat på Arbetsrättsportalen
Gå till publikationer
 
Bibliografi (urval)
Gå till bibliografi
 
 

Tillbaka

Skriv ut sidan

 
Telefonnummer
+46-46-222 10 92
 
Fax
+46-46-222 44 44
 
e-post
mia.ronnmar@jur.lu.se
 
Adress
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
Box 207, 221 00 Lund
Sverige
 
Besöksadress
 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt