EU & arbetsrätt 1 2000


 

JämO får medhåll

EG-domstolen anser liksom generaladvokaten och JämO att varken ob-ersättningen eller värdet av barnmorskornas arbetstidsförkortning skall räknas med när man jämför deras löner med sjukhusteknikernas (se EU & arbetsrätt nr 4/99).


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör