EU & arbetsrätt 2 2006


 

EG-domstolen har problem med svenska översättningar

EG-domstolen tycks för närvarande ha problem med de svenska översättningarna av sina domar. I stycke 34 i domen i Werhof-målet har det lilla men avgörande ordet ”inte” fallit bort. Se även EU & arbetsrätt nr 1/2006 sid 7 om ett liknande fel med ännu större konsekvenser för innehållet.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör