EU & arbetsrätt 1 2020


 

Förlikning efter fem år i finska elektrikermålet

Fem år efter EU-domstolens förhandsavgörande i målet om vilka löner de utstationerade arbetstagarna vid kärnkraftverket i finska Olkiluoto hade rätt till är tvisten nu avslutad – men inte genom en dom utan genom en förlikning. Det var i grevens tid, för en månad efter förlikningen försattes det polska byggföretaget i konkurs. 

EU-domstolens dom i mål C-396/13 gick helt på det finska Elektrikerförbundets linje när den klargjorde vilka typer av ersättningar i det allmänt bindande finska kollektivavtalet som kunde ingå i den ”minimilön” som de utstationerade arbetstagarna hade rätt till (se EU & arbetsrätt 1/2015 s. 2).  

Det var i februari 2015. Därefter var det bara för Satakunta tingsrätt som hade begärt förhandsavgörandet att avgöra tvisten i sak. Men inget hände, och inget hände och inget hände (se EU & arbetsrätt 2/2018 s.4). 

Men så, den 18 februari 2020 meddelade arbetsgivaren, Elektrobudowa SA, att parterna hade ingått en förlikning. Företaget skulle betala Elektrikerförbundet 1,2 miljoner euro, av vilka 0,68 miljoner rörde arbetarnas lönefordringar och resten var ersättning för förbundets rättegångskostnader. Ersättningen skulle betalas ut i fyra omgångar. I pressmeddelandet om förlikningen beskrivs olika säkerheter som ska garantera fackförbundets fordran. 

Elektrikerförbundets motiv för att gå med på förlikningen sägs ha varit att Elektrobudowa var på fallrepet. Den 24 mars förklarade tingsrätten Katowice-Wschód i Katowice mycket riktigt företaget i konkurs. Vad som händer med Elektrikerförbundets fordringar är oklart. 

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör