EU & arbetsrätt 3 2001


 

Europafacket:
Frivillliga lösningar räcker inte

Den ”ram” för företagens sociala ansvar som kommis---sio-nen efterlyser måste bestå av regler i lag och avtal. Att en del företag ”frivilligt” föregår med gott exempel räcker inte för att få företag i allmänhet att ta samhällsansvar. Det skriver Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, i en resolution med anledning av kommissionens grönbok (se artikel "Uppförandekoder och social märkning bör bli mer enhetliga").

Uppförandekoder och social märkning kan användas under en övergångstid, förutsatt att man kan slå fast tydliga förfaranden för utvärdering och kontroll med behöriga, representativa aktörer. Men de kan aldrig ersätta de nödvändiga regleringar som antas av internationella och nationella organ. I synnerhet bör kommissionen fortsätta att driva på inom WTO för att ILO skall ges en större roll och starkare befogenheter, anser EFS.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör