EU & arbetsrätt 4 2002


 

Nice-fördraget i kraft den 1 februari 2003

Den 1 februari 2003 träder Nice-fördraget i kraft. Det innebär bland annat att EGfördragets artikel 137 som handlar om EUs kompetens på det arbetsrättsliga området ändras. Den nya lydelsen innebär att en möjlighet att införa majoritetsbeslut öppnas på tre nya områden (se EU & arbetsrätt nr 4/00).

KA


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör