EU & arbetsrätt 1 2003


 

Europeiskt avtal leder till islossning mellan Svenskt Näringsliv och LO/TCO/Saco

Svenskt Näringsliv har börjat samtala med LO, TCO och Saco på ett sätt som inte har hänt på mycket länge. Det avslöjade Kent Brorsson från Svenskt Näringsliv, då den s k sociala dialogen inom EU stod på dagordningen vid Arbetsrättsliga föreningens möte för en tid sedan. Orsaken till islossningen är avtalet om distansarbete mellan de europeiska arbetsgivarorganisationerna (UNICE och Ceep) och Europafacket (EFS) ett avtal som medlemsorganisationerna nu skall genomföra på hemmaplan.

Som EU & arbetsrätt tidigare rapporterat (nr 2/2002) hade det bläck som avtalet undertecknats med knappt torkat, innan det stod klart att de privata arbetsgivarna och de fackliga organisationerna hade rakt motsatta uppfattningar om hur avtalet skulle genomföras i Sverige .

– Svenskt Näringslivs första bedömning var att arbetsgivarna skulle genomföra avtalet ensidigt, säger Kent Brorsson. Men när vi tittade mer noggrant på avtalet kom vi fram till att vi skulle ta kontakt med LO, TCO och Saco. Senare har också Landstingsförbundet och Kommunförbundet anslutit sig till samtalen.

Det är nu inte tal om att genomföra distansarbetsavtalet genom svenska kollektivavtal, vilket var de fackliga organisationernas ursprungliga krav. Det man diskuterar är någon form av gemensamma riktlinjer. Samtalen har förts ”i en positiv anda” och det första resultatet är en svensk översättning, som alla organisationerna står bakom.

Professor Ronnie Eklund, Stockholms universitet, undrade om vi i förlängningen rentav kan få uppleva en repris av tiden med centrala samordnade förhandlingar.

– Nej, nej, säger Kent Brorsson. Det här är en helt annan situation. Men vi träffas och samtalar i en intressant konstellation vilket det var länge sedan vi gjorde.
Å andra sidan har många stora genombrott börjat med ett samtal.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör