EU & arbetsrätt 2 2006


 

Skydd för arbetstagares integritet utreds på nytt i Sverige

Cathrine Lilja Hansson, ordförande i Arbetsdomstolen, ska utreda och föreslå en svensk lagreglering för den personliga integriteten i arbetslivet. Förslaget ska enligt kommittédirektiven särskilt reglera kontroll genom hälso- och drogtester, kontroll av anställdas e-post, loggning av Internetbruk, övrig loggning samt under vilka förutsättningar en arbetsgivare får begära att få se en arbetssökandes utdrag ur belastningsregistret. Även lagreglering av andra områden ska övervägas. I förslaget ska klargöras vilka som ska omfattas av skyddet, och förslaget ska också i möjligaste mån likställa skyddet för arbetstagare och arbetssökande i privat och offentlig sektor.

Frågan har utretts tidigare, senast genom SOU 2002:18, då en ny lag om skydd för personlig integritet i arbetslivet föreslogs. Denna utredning ledde dock aldrig till lagstiftning. Europeiska kommissionen deklarerade redan 2002 att det behövdes EG-direktiv om integritetsskydd i arbetslivet, men har hittills inte lyckats lägga fram något förslag (se EU & arbetsrätt nr 4/2002 sid 5). Ämnet är alltför kontroversiellt.

Kommittédirektiv Dir. 2006:55


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör