EU & arbetsrätt 2 2006


 

Nya regler om förares körtid och vila

En ny förordning om körtid och vilotid vid vägtransporter och ett direktiv som anger hur medlemsstaterna ska kontrollera att reglerna följs har antagits (se EU & arbetsrätt nr 4/2005 sid 1).

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör