EU & arbetsrätt 3 2006


 

Distansarbetsavtalet genomfört

Distansarbetsavtalet mellan Europeiska fackliga samorganisationen, EFS, och arbetsgivarorganisationerna UNICE, UEAPME och CEEP har nu genomförts i de flesta av EUs medlemsländer, enligt en rapport som nyligen offentliggjorts. Avtalet är ett sådant ”autonomt” avtal som inte är rättsligt bindande för medlemsstaterna (se EU & arbetsrätt nr 2/2002 sid 1). Iögonfallande är därför att fyra länder – Tjeckien, Polen, Ungern och Portugal – har genomfört avtalet genom lagstiftning. I övrigt har avtalet genomförts av parterna själva. Eftersom detta är det första avtalet i sitt slag fanns ingen praxis att falla tillbaka på, men genomförandet har varit en framgång, skriver organisationerna.

 


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör