EU & arbetsrätt 2 2008


 

Kommissionen vill ha bättre information om anställningsvillkor

Medlemsstaterna måste förbättra tillgången till information om de arbets- och anställningsvillkor som utländska tjänsteleverantörer ska tillämpa när de utstationerar arbetstagare till deras territorier. Det skriver Europeiska kommissionen i ett meddelande med rekommendationer till medlemsstaterna om ökat administrativt samarbete vid utstationering av arbetstagare.

I ett meddelande från förra året konstaterade kommissionen att det administrativa samarbete mellan medlemsstaterna som utstationeringsdirektivet förutsätter knappt existerade (se EU & arbetsrätt nr 2/2007 sid 1). I den nya meddelandet ger kommissionen rekommendationer om hur denna brist ska avhjälpas.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör