EU & arbetsrätt 1 2008


 

Kalendariet

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv fortsätter efter sommaren. Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs.

Uthyrning av arbetskraft Gränsöverskridande företeelse - gränsöverskridande reglering?
onsdag 10 september kl 15.00-17.00
Plats: Bergsmannen, Aula Magna, Stockholms universitet.
Inledare: Kerstin Ahlberg, Institutet för social civilrätt
Kommentatorer: Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, och Mattias Landgren, Unionen

Efter åtta år av fruktlösa försök ser det nu ut som om vi skulle få ett EG-direktiv om arbete i bemanningsföretag. En grupp forskare vid Arbetslivsinstitutet har följt hela processen, från de första försöken till förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter, till sammanbrottet i ministerrådet flera år senare. I den nya boken "Transnational Labour Regulation A Case Study of Temporary Agency Work" ger de unika inblickar i hur arbetsgivare, fackliga organisationer, regeringar och EU:s institutioner agerar bakom stängda dörrar när EU:s lagstiftning förhandlas fram. Utifrån detta drar de också lärdomar för framtiden. Vid seminariet behandlas direktivförslaget så som det ser ut efter arbetsmarknadsministrarnas möte den 9 juni (se sid 3 i detta nr) - och vägen fram till detta.Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör