EU & arbetsrätt 3 2008


 

Avtal om arbete till sjöss ska bli direktiv

Nu ska avtalet mellan Europeiska Transportarbetarefederationen och Europeiska Redareföreningen om 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 6) göras bindande för EU:s medlemsstater genom ett direktiv, förslår europeiska kommissionen. Samtidigt ska bilagan till direktivet om arbetstiden för sjöfolk (1999/63) ändras för att anpassas till konventionen. Det nya direktivet ska inte träda i kraft förrän konventionen gör det, och det i sin tur kan ske först sedan tillräckligt många stater har ratificerat konventionen.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör