EU & arbetsrätt 1 2009


 

Svårt enas i arbetstidsfrågor för parlamentet och ministerrådet

Europaparlamentet bör avslå Europeiska kommissionens förslag om att egenföretagare ska undantas från direktivet om arbetstidens förläggning vid vägtransporter (2002/15). Det föreslår parlamentets utskott för socialpolitik och sysselsättning. Samtidigt är det tveksamt om motsättningarna i förlikningsförhandlingarna mellan parlamentet och ministerrådet om det allmänna arbetstidsdirektivet (2003/88) går att överbrygga inom den tid som de har på sig.

Det var parlamentet som, mot hårt motstånd i ministerrådet, drev igenom att egenföretagare skulle tvingas följa reglerna om arbetstidens förläggning vid vägtransporter från och med den 23 mars 2009 (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 4), och det är alltså möjligt att det än en gång stoppar försöken att få dem undantagna. Omröstningen äger rum i början av maj.

Även EU:s ekonomiska och sociala kommitté har antagit ett kraftfullt uttalande mot förslaget. Kommittén har dock enbart en rådgivande roll i lagstiftningsarbetet.

Parlamentet och ministerrådet har uppenbarligen särskilt svårt att komma överens när det gäller arbetstidsfrågor. De förlikningsförhandlingar som inleddes sedan parlamentet röstat ned ministerrådets gemensamma ståndpunkt om ändringar i det allmänna arbetstidsdirektivet (se EU & arbetsrätt nr 4/2008 sid 4) bröt samman i början av april. Om inte hela direktivförslaget ska falla måste de vara avslutade inom sex veckor från att de inleddes den 17 mars.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör