EU & arbetsrätt 1 2009


 

Direktiv om arbete till sjöss antaget Norge först att ratificera konvention

Nu är direktivet om arbete till sjöss antaget. De materiella bestämmelserna finns i det avtal som är fogat som en bilaga till direktivet och som har slutits mellan Europeiska transportarbetarefederationen och Europeiska Redareföreningen (se EU & arbetsrätt nr 4/2007 sid 6). Avtalet bygger på 2006 års ILO-konvention om arbete till sjöss. Direktivet är ännu inte publicerat i den officiella tidningen men finns tillgängligt på ministerrådets webbplats med dokumentnummer 5010/09.

Det torde inte bli någon brådska med att genomföra direktivet i medlemsländerna, eftersom det träder i kraft först när ILO-konventionen gör det. Och för det krävs att minst 30 av organisationens medlemmar med minst 33 procent av allt tonnage i världen har ratificerat den. Norge ratificerade konventionen den 10 feb-ruari i år och blev därmed först av EU/EES-länderna att göra detta. Övriga ratificerande stater hittills är Bahamas, Liberia, Marshallöarna och Panama.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör