EU & arbetsrätt 2 2010


 

Facken begär att Högsta domstolen river upp Laval-domen

Sveriges Högsta domstol måste riva upp Arbetsdomstolens dom i Lavalmålet! Det kräver Byggnadsarbetareförbundet och Elektrikerförbundet, som hävdar att AD begick grova fel när den dömde dem att betala ett rekordskadestånd med anledning av stridsåtgärderna vid skolbygget i Vaxholm (se EU & arbetsrätt nr 3-4/2009 sid 8).

Arbetsdomstolen är högsta instans i arbetsrättsliga mål i Sverige, och domarna därifrån kan inte överklagas. Men det finns ett par så kallade extraordinära rättsmedel som kan användas trots att en dom har vunnit laga kraft. Det ena är att högre rätt beviljar resning, vilket betyder att rättegången tas om. Det andra innebär att domen upphävs på grund av så kallad domvilla. Kraven för att resning ska beviljas eller för att en dom ska undanröjas på grund av domvilla är mycket höga. För att HD ska bevilja fackens ansökan måste AD ha tillämpat rätten på ett sätt som "uppenbart" strider mot lagen eller ha gjort ett "grovt rättegångsfel" som kan antas ha inverkat på målets utgång.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör