EU & arbetsrätt 2 2010


 

Seminarieserien Arbetsrätten i EU-perspektiv fortsätter vid Stockholms universitet. Seminarierna är öppna för alla. Det kostar inget att delta och ingen föranmälan krävs. Hösten första seminarium är

Lex Laval – kan den funka?
måndagen den 13 september 14 – 17 OBS tiden!
Lokal: Rum Bergsmannen, Aula Magna. Aula Magna ligger 4 – 5 minuters gångväg från T-banestation Universitetet.
Inledare: chefsjurist Claes-Mikael Jonsson, LO, jur. dr. Jörgen Hettne, Filiallagsutredningen, avtalssekreterare Torbjörn Johansson, Byggnadsarbetareförbundet, advokat Anders Elmér, Elmzell. Sedan den 15 april gäller nya regler i utstationeringslagen, och fack och arbetsgivare måste anpassa sina strategier till dem. Men kommer det hela att fungera? Vid seminariet presenterar Claes- Mikael Jonsson LOs utredning om hur kollektivavtalen ska kunna göras om till ”utstationeringsavtal”, Jörgen Hettne redogör för Filiallagsutredningens betänkande (se sid 2 i detta nr av EU & arbetsrätt) och Torbjörn Johansson och Anders Elmér berättar hur facket och de utländska företagen kommer att använda de nya reglerna.

Free movement of services – EU law and member states’ responses: convergence or conflict? är rubriken på en konferens som Universitetet i Oslo arrangerar den 2-3 september 2010. Konferensen är en del av projektet Free movement, labour market regulation and multilevel governance in an enlarged EU/EEA – a Nordic and comparative perspective (Formula).
Senaste anmälningsdag: 18 augusti. Närmare information finns på http://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/freemov/activities/ conferences/2010/posting-of-workers.html . Som en del av projektet Towards a European Legal Method: Synthesis or Fragmentation arrangerar Handelshøjskolen i Köpenhamn konferensen

European Legal Method
fredag 19 november 2010
Närmare information finns på http://www.cbs.dk/forskning/konferencer/european_legal_method//a>Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör