EU & arbetsrätt 1-2 2017


Høyesterett gav Holship rätt

Den bojkott som Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) varslade om mot speditörsföretaget Holship Norge stred mot boikottloven eftersom den hade ett rättsstridigt syfte. Det blev norska Høyesteretts dom när den avgjorde det uppmärksammade målet strax före jul.

Med bojkotten ville NTF få Holship att underteckna ett kollektivavtal som ger företräde till lossnings- och lastningsarbete åt arbetstagare som är fast anställda av Administrationskontoret för hamnarbete i Drammen (se EU & arbetsrätt 2/2015 s 2). Holship ville hellre använda sina egna anställda för arbetet och invände att den tilltänkta bojkotten skulle innebära ett hinder för den fria etableringsrätten enligt EES-avtalet. Det var också kontentan av Eftadomstolens rådgivande yttrande till Høyesterett (se EU & arbetsrätt 2/2016 s 4) vars majoritet i sin tur nu alltså har gett Holship rätt. En stor minoritet, sju av domstolens sjutton ledamöter, ansåg dock att bojkotten hade varit lovlig.

Kerstin Ahlberg

HR-2016-2554-P, Høyesteretts dom den 16 december 2016


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör