EU & arbetsrätt 2 2018


Finskt elektrikermål ännu inte avgjort

”6 – 0 till finska Elektrikerförbundet” skrev EU & arbetsrätt när EU-domstolens förhandsavgörande i mål C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto hade kommit i februari 2015 (se EU & arbetsrätt 1/2015 s. 2). I det slog EU-domstolen fast att en rad olika ersättningar som reglerades i det allmänt bindande kollektivavtalet för branschen mycket väl kan ingå i det som är ”minimilön” enligt utstationeringsdirektivet, bara kollektivavtalsbestämmelserna är bindande och tillräckligt tillgängliga och klara. För Satakunta tingsrätt, som stod bakom begäran om förhandsavgörande, återstod nu bara att bedöma om dessa förutsättningar var uppfyllda.

Tingsrätten har fortfarande efter tre och ett halvt år inte avgjort målet. Den tycks ha gjort försök att få parterna att förlikas, men sen har inget hänt. EU & arbetsrätt fortsätter att bevaka hur det går.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör