EU & arbetsrätt 4 2023


 

Det blir inget avtal om rätt att koppla ner

• Förhoppningarna om ett europeiskt avtal om distansarbete och rätt att koppla ner har kommit på skam sedan två av tre arbetsgivarorganisationer har lämnat förhandlingarna.

Förra året inledde de branschövergripande organisationerna för arbetsgivare och fackförbund på EUnivå förhandlingar om ett europeiskt avtal om distansarbete och rätt att koppla ner (right to disconnect) (se EU & arbetsrätt nr 3/2022 s. 1). När avtalet var färdigt skulle det göras bindande i medlemsländerna genom ett direktiv, tänkte de.

Men i november avbröts alltså förhandlingarna. Europafacket hoppas nu att Europeiska kommissionen själv ska utarbeta ett direktivförslag och lägga fram det 2024.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör