EU & arbetsrätt 4 2023

Kommissionen lägger ner ärende om dygnsvila

• Europeiska kommissionen har nu avslutat det ärende där den ifrågasatte reglerna om dygnsvila i ett svenskt kollektivavtal för vårdsektorn – och även det sätt på vilket Sverige överlåter åt arbetsmarknadens parter att se till att kollektivavtalen håller sig inom de ramar som arbetstidsdirektivet (2003/88) drar upp (se EU & arbetsrätt nr 1/2023 s. 2).

Kollektivavtalsparterna insåg att reglerna om dygnsvila och kompensationsledighet måste stramas upp och förhandlade om avtalet.

Det som oroade regeringen var att kommissionen dessutom ställde kritiska frågor om Sveriges sätt att genomföra arbetsrättsliga direktiv genom lagar med så kallad EU-spärr. Med det menas att arbetsmarknadens parter får komma överens om avvikelser från lagen – i detta fall arbetstidslagen – genom centrala kollektivavtal. De får dock inte avtala om villkor som är mindre förmånliga för arbetstagarna än de som följer av EU-rätten. Om parterna gör det är avtalet ogiltigt.

I början av oktober fick regeringen ett brev som stillade oron. Kommissionen tackade för informationen om ändringarna i det ifrågasatta kollektivavtalet och meddelade att den därmed hade avslutat ärendet. Av allt att döma kan Sverige alltså fortsätta att genomföra direktiv genom lagstiftning med EU-spärr.

Kerstin Ahlberg 

 

Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör