Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 
Lovprocessen og retsorganerne i dansk arbejdsret
1.Betænkninger
2.Lovförslag
3.Vedtagne love
4.Retsorganer


Sök dokument i danska rättsdatabaserLäs EU & arbetsrätt >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Oversigt over lovprocessen og retsorganerne i dansk arbejdsret

1. Betænkninger
Et lovforslag vil i mange tilfælde blive fremsat på baggrund af interne ministerielle overvejelser. Der vil i disse tilfælde som regel ikke foreligge et forudgående publiceret udredningsarbejde.

I nogle tilfælde vil et lovforslag basere sig på et udredningsarbejde fra et sagkyndigt udvalg. Betænkninger fra sagkyndige udvalg publiceres som altovervejende regel i en serie med løbende nummerering f.eks. Betænkning 1489/2007 fra udvalget om Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter. Der kan dog også blot være tale om et mere embedsmandspræget udredningsarbejde og i så fald offentliggøres rapporten ofte uden nummer, f.eks. Rapport fra udredningsarbejdet om Laval-afgørelsen (2008).

Nästa steg >>
 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt