Arbetsröttsportalen
 
 
Startsida Sök på portalen Sök i nordiska rättsdatabaser
           
 
Logga in här  Ändra lösenord  Anslut dig till Arbetsrättsportalen   
 
 
Från utredning till HD och AD:s domar
- dokument i den finska lagstiftningskedjan

Sök dokument i finska rättsdatabaserLäs EU & arbetsrätt >>

Arbetsrättsportalen och EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska Ministerrådet
  Lagstiftningsarbete och rättsdatabaser i Finland

Med www.riksdagen.fi kommer du till den finska riksdagens svenskspråkiga hemsida. För en beskrivning av lagstiftningsproceduren, välj riksdagsarbetet, välj riksdagsarbetet lagstiftning.

I det följande ger vi en beskrivning av lagstiftningsarbetet och betonar dokument som är åtkomliga elektroniskt på svenska (klicka här).

Om du direkt vill söka efter dokument i finska rättsdatabaser klicka i vänsterspalten på Sök dokument i finska rättsdatabaser eller (klicka här). 
 
  Om Arbetsrättsportalen | Redaktör | Om cookies | © Institutet för social civilrätt