EU & arbetsrätt 2 2011


 

Bäddat för frontalangrepp på norskt allmängiltighetssystem

Det är upplagt för ett frontalangrepp i Efta-domstolen på det norska allmängiltighetssystemet. Det står klart sedan Borgarting lagsmansrett formulerat sina frågor i målet om giltigheten av Tariffnemndas beslut om allmängiltigförklaring för varvsindustrin (se EU & arbetsrätt nr 4/2010 s. 1, 2/2010 s. 3 och 1/2010 s. 3).

Lagsmannsretten har inte tagit ställning till yrkandena, men vidarebefordrar frågor som har framförts av varven och som bäddar för ett frontalangrepp. En huvudfråga är om Tariffnemndas beslut, som uttryckligen bygger på lagens syfte, kan anses tjäna otillåtna syften. Dessutom ställs det frågor om vilket innehåll och vilken nivå löne och arbetsvillkor kan ha, särskilt om innebörden av begreppet lön (”minimilön”, ”minimum rates of pay”) i utstationeringsdirektivets artikel 3.1 c. Här vill domstolen bland annat veta om detta kan innefatta tillägg utöver grundlönen för uppdrag där det är nödvändigt att övernatta utanför hemmet och ersättning för resa, kost och logi vid sådana uppdrag.

Frågorna kan läsas i sin helhet på Efta-domstolens hemsida www.eftacourt.int.


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör