EU & arbetsrätt 4 2023


EFS sa nej till förhandlingsinvit om europeiska företagsråd

• Nej, det blir inga förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter om översyn av direktivet om europeiska företagsråd (2009/38). Det står klart sedan Europafacket avvisat en förhandlingsinvit från Businesseurope.

Som Europeiska kommissionen är skyldig att göra när den överväger att lägga fram förslag på det arbetsrättsliga området inledde den tidigt 2023 ett första samråd med arbetsmarknadens parter om en eventuell revision av direktivet om europeiska företagsråd (se EU & arbetsrätt nr 2/2023 s. 7). Och som alltid vid sådana samråd frågade den om arbetsmarknadsparterna kunde tänka sig att inleda förhandlingar om saken.

Europafacket svarade ja – på villkor att båda parter är överens om att förhandlingarna ska leda till ett rättsligt bindande instrument. Arbetsgivarna i Businesseurope ville se vad kommissionen skulle säga i den andra samrådsomgången innan de tog ställning (se EU & arbetsrätt nr 3/2023 s. 6).

När organisationerna lämnade sina svar på det andra samrådet i början av oktober var rollerna ombytta. Businesseurope sade sig nu vara villigt att inleda förhandlingar med syftet att komma överens om ändringar i direktivet. Men Europafacket tackade nej och uppmanade kommissionen att snarast lägga fram ett direktivförslag i linje med vad som hade diskuterats under samrådet.

Europafacket anser sig antagligen ha större chans att få gehör för sina önskemål på det sättet. Sannolikt gör även arbetsgivarna bedömningen att ett direktivförslag som utarbetats av kommissionen kommer att vara till fördel för arbetstagarsidan. Det gjorde att de var beredda att sätta sig vid förhandlingsbordet trots sitt initiala motstånd mot att direktivet alls skulle revideras.

Kerstin Ahlberg


Arbetslivsinstitutet Eu & arbetsrätt

Institutet för social civilrätt | Webbredaktör