Innehåll:

Många EG-rättsliga frågor
när norsk arbetsrätt ses över
”Svenska stridsåtgärder bör prövas enligt dansk lag”
Finland förtydligar arbetsavtalslagen
Tilläggspension övergår vid företagsöverlåtelse
Dansk-tyskt avtal om semesterlön
Nytt direktiv kräver likabehandling även inom fack och arbetsgivarorganisationer
Lönegarantin blir
gränsöverskridande
Likalönsprincipen kan inte åberopas mot olika lön hos olika arbetsgivare
Finsk pension är lön
Engelskspråkig uppslagsbok
om svensk arbetsrätt
HEDERSDOKTORER FRÅN SVERIGE

Nyhetsbrevet som PDF

Publicerad: 2002-10-31

 

Nordiska länder kritiseras för
begränsningar av strejkrätten

Den Europeiska kommittén för sociala rättigheter, som övervakar efterlevnaden av Europarådets sociala stadga, ifrågasätter nu de nordiska ländernas sätt att begränsa strejkrätten: Att genom rättspraxis utvidga fredsplikten till områden som inte uttryckligen behandlas i kollektivavtalet och att förbjuda oorganiserade att strejka anses stå i strid med stadgan.
Läs mer...

Finland begär att direktiv
om förares arbetstider ogiltigförklaras

Finland och Spanien begär nu att EG-domstolen skall ogiltigförklara delar av det direktiv om lastbilsförares arbetstider som antogs i våras efter svåra förlikningsförhandlingar (se EU & arbetsrätt nr 1/02 sid 3).
Läs mer...

Norska LO vann pensionsstriden   Stärkt skydd för föreningsfriheten
Arbetsrätten hindrar fri rörlighet   Finska bussar gav bränsle åt debatt


Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308