Nordiskt nyhetsbrev
nr 2 2003
Publicerad: 2003-06-26
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Staten skadeståndsskyldig även när HD tillämpat EG-rätten fel
Statens skyldighet att ersätta enskilda för skada som de orsakats genom överträdelser av gemenskapsrätten gäller även när ett lands högsta domstolar har dömt fel. Det skriver generaladvokaten Léger i ett förslag till dom, där han preciserar den så kallade Frankovic-principen på ett sätt som skulle få konsekvenser för bland annat svensk skadeståndsrätt.

Lagförslag mot etnisk diskriminering föll i danska Folketinget, men norrmännen genomför direktiven frivilligt
De två diskrimineringsdirektiv som EU antog år 2000 är nu på väg att genomföras i de nordiska länderna.

Lapsus av framtidskonventet hot mot nordiska modellen?
Möjligheten att genomföra EU-regler på det arbetsrättsliga området genom kollektivavtal kommer att inskränkas på ett paradoxalt sätt om det så kallade framtidskonventets förslag till ny konstitution för EU antas i sin nuvarande lydelse. De nordiska länderna har all anledning att gå in med gemensamma förbättringsförslag.

Ny portal på internet - Forum för forskning om arbetsrätt
En ny ”portal” på internet, Forum för forskning om arbetsrätt, sjösattes i maj då Arbetslivsinstitutet invigde sina nya lokaler i Stockholm. Förhoppningen är att den skall bli en värdefull källa för alla som söker information om arbetsrättslig forskning eller vill ha kontakt med forskare inom området.

 

 

Större utrymme för sociala hänsyn enligt nytt upphandlingsdirektiv
– Nej, EG-domstolen hade dömt likadant
Ja till europeiska kooperativ
Nej till direktiv om bemanningsföretag
Djärvt förslag av generaladvokat
EG-domstolen preciserade regel om forum vid tvist om anställningsavtal
Kommissionen förlorade mot Portugal
  I bokhandeln
EG-domstolen och arbetsrätten sedda inifrån
Historiska och rättspolitiska perspektiv på EUs arbetsrätt
Teoretisk avhandling om social rättvisa
  ----------------------------
Nya mål
  ----------------------------
  Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008