EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 1 2006
Publicerad: 2006-05-29
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

TJÄNSTEDIREKTIVET:
Undantag för arbetsrätten inget fribrev

Ursprungslandsprincipen är utrensad, arbetsrätten ska inte påverkas och en rad verksamheter undantas helt från tilllämpningen av direktivet. Det är innebörden av det reviderade förslag till direktiv om tjänster på den inre marknaden som Europeiska kommissionen lade fram den 4 april. Förslaget ligger mycket nära den resolution som Europaparlamentet röstade igenom i februari. Att arbetsrätten undantas innebär dock inte att den inte kommer att kunna ifrågasättas med hänvisning till den fördragsfästa fria rörligheten.

Sexton stater har yttrat sig i Laval-målet
Majoriteten värnar rätten till stridsåtgärder

Att, som Sverige gör, överlåta åt arbetsmarknadens parter att se till att arbetstagare som utstationeras dit får lön enligt svenska kollektivavtal är i och för sig ett godtagbart sätt att genomföra utstationeringsdirektivet. Men eftersom det svenska systemet också förutsätter att de utländska arbetsgivarna sluter kollektivavtal som inte bara reglerar lön utan även innehåller andra villkor än de som föreskrivs i direktivet, så innebär det ändå ett oproportionerligt hinder för den fria rörligheten för tjänster. Så argumenterar Europeiska kommissionen inför EG-domstolen i Laval-målet, erfar EU & arbetsrätt.

Viking Line kan inte åberopa fördragsartiklar
mot Sjömansunionen och ITF, anser kommissionen

Många medlemsländer hade yttrat sig till EG-domstolen i målet Viking Line mot Finlands Sjömansunion (FSU) och Internationella Transportarbetarefederationen (ITF), när fristen gick ut den 24 april.

 
 

 

"Svenskt system inte rättssäkert"
Finsk underrätt dömde ut skadestånd efter HDs feltolkning av överlåtelsedirektivet
----------------------------
Ändrat lönegarantidirektiv genomfört
Danmark: Utvidgat insolvensbegrepp positivt mottaget
Svensk lönegaranti för arbete främst i Sverige
Finland ändrade sekretessregler
----------------------------
Europadomstolen fällde "exklusiv-avtal"
Snabb lagändring i Danmark
Granskningsarvoden prövas i Europadomstolen
Konvention om lagval ska bli förordning
Parterna antog nytt arbetsprogram
EG-domstolen
Semesterlönen ska särskiljas och betalas i samband med ledigheten
Bakvänd svensk översättning i dom om utstationering
Publicerat
EU, ILO och arbetslivet
- två uppslagsverk
----------------------------
Kalendariet
----------------------------
Nya mål
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008