Nordiskt nyhetsbrev
nr 4 2003
Publicerad: 2003-12-22
 
Arbetslivsinstitutet Prenumerera Tidigare nummer

 

Parlamentet vill slopa undantagsregel i arbetstidsdirektivet
Möjligheten att genom individuella avtal göra undantag från arbetstidsdirektivets regel om högst 48 timmars veckoarbetstid måste avskaffas. Det är innebörden i ett förslag till resolution som just nu behandlas i Europaparlamentet.

Motsättningen mellan positiv och negativ föreningsrätt tema på seminarium om Europarådets sociala stadga
Typiskt att det är arbetsgivarsidan som har drivit ärendet om arbetstagarnas negativa föreningsrätt, sade Dan Holke, vd för LO-TCO Rättsskydd, när Arbetslivsinstitutet den 27 november anordnade ett halvdagsseminarium om den Europeiska sociala stadgan.

Kellermann-målet avgörs efter sex år - Europarådet vill göra Europadomstolen effektivare
Frågan om den svenska arbets-domstolens samman sättning motsvarar Europakonventionens krav på opartiskhet och oberoende närmar sig nu ett avgörande.

Mager kompromiss om socialklausuler vid offentlig upphandling
Ingresserna till de nya direktivenom offentlig upphandling kom-mer att spegla Europaparlamentets positiva syn på användningen av sociala klausuler vid offentlig upphandling, medan själva direktivtexten uttrycker ministerrådets och kommissionens mer restriktiva inställning.

 

 

Minskade möjligheter kontrollera utstationerade arbetstagare?
Arbetslivsinstitutet går Svenskt Näringslivs ärenden?
Svenskt Näringsliv lär inte behöva någon hjälp
Bättre lagstiftning med ingrepp i parternas autonomi?
Entreprenörsbyte i storkök är företagsövergång även om förvärvaren vägrar överta personal
Rättigheter vid avtalad förtidspensionföljer med till förvärvaren
Lägre pension till deltidsarbetande måste vara proportionell
  I bokhandeln
Ytterst välkommet tillskott till litteraturen om EU-stadgan
Tankeväckande om åldersdiskriminering
  ----------------------------
Nya mål
  ----------------------------
Kalendariet
  ----------------------------
  Nyhetsbrevet som PDF
 
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008