Innehåll:

Information och samråd på nationellt plan inte EUs sak, anser DA och Dansk LO.

Sø- og handelsretten lade EG-domstolens besked i skrivbordslådan.

Visstidsanställningar medel för att undvika "kvinnopauser".

Parlamentsutskott vill tillåta socialklausuer i offentliga kontrakt.

Direktivförslag om arbetstider framlagda.

Direktivförslag om arbetstider framlagda.

Klargöranden om villkor och rättigheter vid moderskapsledighet.

Nya mål.

Rekommenderad läsning för dem som letar förebilder i grannländerna.

Avhandling om AD och lagstiftaren.

 

UEAPME får vara med och förhandla.
Den europeiska organisatio- nen för små och medelstora företag, UEAPME, drar tillbaka sin talan i EG-domstolen om ogiltigförklaring av föräldraledighetsdirektivet respektive deltidsdirektivet, sedan organisationen den 4 december slutit avtal med UNICE om samverkan i förhandlingar om europeiska kollektivavtal. Läs mer.


Positiv särbehandling vid professorstillsättning till EG-domstolen.
De svenska s k Tham-professurerna blir ett fall för EG-domstolen, sedan en man överklagat tillsättningen av en kvinna på en professur i hydrosfärvetenskap. "Thamprofessurerna" är 30 tjänster vilka -som en extraordinär engångsinsats -har inrättats enkom för att snabbt öka antalet kvinnliga professorer. Läs mer.


Hög tid att parterna agerar själva.

Kommissionen klagar på svenska regler.

 

Kuusijärvi får föräldrapeng trots allt?

EG-domstolen underkände danska sjuklöneregler.

 


Tidskrifterna | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn. Redaktör: Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Niklas Bruun, Märeta Johnson (ansvarig utgivare), Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN 1402-308