Innehåll:

Arbetena lika värda men löneskillnaden berodde inte på kön
Ny lag skall hindra diskriminering av deltids- och visstidsanställda
Svensk arbetstidslag ses över
Kommissionen föreslår enklare lönegarantiregler
Nekat avgångsvederlag ej hinder för rörlighet
EUs arbetsrätt behandlad i sitt nationella och internationella sammanhang
Konstitutionellt perspektiv på arbetsrätten
Intressanta inblickar i partsrelationers och regleringars utveckling
 

Generaladvokat åberopar nya rättighetsstadgan
Villkor för rätt till semester underkänns

Trots att EUs nya stadga om grundläggande rättigheter inte är rättsligt bindande, åberopas den redan av en av EG-domstolens generaladvokater. Det är generaladvokaten Antonio Tizzano som, med hänvisning till stadgan, föreslår att domstolen skall gå på arbetstagarsidans linje i ett mål om rätten till semester.
Läs mer...

För svårt få arbetstillstånd i Sverige
Det är alltför svårt för utlänningar att få arbetstillstånd i Sverige. Det framkommer i de senaste konklusionerna från Europeiska kommittén för sociala rättigheter, som granskar hur parterna till Europarådets sociala stadga uppfyller sina åtaganden.
Läs mer...


Utredare söker hållbar arbetsrätt

Höjda ambitioner, färre direktiv

 

Svensk och dansk lag måste ändras

Bakslag för finska bussförare


Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308