EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2012
Publicerad: 2012-11-09
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

DANSKT ÅTGÄRDSPROGRAM MOT SOCIAL DUMPNING:
Snabba böter, fler arbetsklausuler och skärpt kontroll av cabotage

Möjlighet för Arbejdstilsynet att utfärda strafförelägganden för brott mot anmälningsplikten för utländska tjänsteutövare, ökad användning av arbetsklausuler vid offentlig upphandling och införande av auktorisation för bemanningsföretag – det är bara några av en lång rad tänkbara åtgärder som Udvalget om modvirkning af social dumping beskriver i den rapport som överlämnades till den danska regeringen den 27 oktober.

Sverige får regler om uthyrning av arbetstagare Arbetsgivarna klagar redan hos kommissionen
Sent omsider ska nu EU:s bemanningsdirektiv (2008/104) genomföras i Sverige genom en ny lag om uthyrning av arbetstagare, föreslår regeringen. Men propositionen hade knappt hunnit landa på Riksdagens bord innan arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen kontaktade Europeiska kommissionen för att klaga på lagförslaget

Gräl om strejkrätten lamslog ILO-konferens
En av de fasta punkterna vid de årliga arbetskonferenserna vid ILO i Geneve är diskussionerna i den så kallade Applikationskommittén om hur medlemsstaterna har levt upp till konventioner som de har ratificerat. Vid sommarens konferens bröt diskussionerna i kommittén samman utan att någon granskning av enskilda fall hade genomförts.
Nedanför och på följande sida ger Flemming Dreesen från Dansk Arbejdsgiverforening och Ulf Edström, tidigare svensk arbetstagarrepresentant i ILO, i varsin artikel sin syn på vad konflikten handlar om.

 

 
 

 

Utsträckt tid för arbetstidsförhandlingar
Lex Laval ska utvärderas
–Nya utstationeringsregler får inte begränsa medlemsländernas kontrollmöjligheter
Samtycke ska inte vara nog för att behandla arbetstagares persondata
Kommissionen ger sig inte om EU-regler för gränsöverskridande avtal
Dragkamp om EU-tjänstemäns löner
Europakonventionen kräver att arbetsgivaren anger skälen för en uppsägning
----------------------------
Nya mål
Kalendariet
I bokhandeln
----------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF
 

Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
   

 

 
       
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008