EU och arbetsrätt  
Nordiskt nyhetsbrev
nr 3 2021
Publicerad: 2021-09-27
 
Prenumerera Tidigare nummer

 

Frågor till kommissionen om Holship utgår från selektiv läsning av domen
Vilka lagstiftningsinitiativ tänker Europeiska kommissionen ta för att garantera att EU-rätten återspeglar Europadomstolens dom i Holship-målet? Frågan ställs av en svensk Europaparlamentariker som nu väntar på svar från kommissionen. Av allt att döma utgår frågorna från en delvis slarvig läsning av domen, som på flera håll ensidigt har framställts som en stor facklig seger.

Hamnarbetarförbundet till Europadomstolen: Vi hindras från att företräda våra medlemmar
Arbetsdomstolens rättstilllämpning hindrar oss från att effektivt företräda våra medlemmar och gör att värdet av vårt kollektivavtal omintetgörs. Därmed har svenska staten kränkt såväl förbundets föreningsfrihet enligt artikel 11 som rätten till rättvis rättegång i artikel 6 i Europakonventionen (EKMR). Det skriver Svenska Hamnarbetarförbundet i ett klagomål till Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Epsu-domen – dödsstöten för den sociala dialogen som konstitutionell mekanism inom EU?
Den europeiska fackliga organisationen Epsu förlorade på samtliga punkter, medan Europeiska kommissionen fick rätt när den hävdade att den inte har några skyldigheter att genomföra eller föra vidare avtal som tillkommit inom den sociala dialogen för beslut i ministerrådet. Det står klart sedan EU-domstolen avkunnat dom i det sk. Epsu-målet.

Kategoriskt krav på hörselskärpa för kriminalvårdare var diskriminerande
En estnisk förordning föreskrev att arbetssökande och arbetstagare med nedsatt hörselskärpa inte kunde rekryteras eller få fortsatt anställning inom kriminalvården. Vid det hörseltest som gjordes för att bedöma deras ljuduppfattningsförmåga fick inte några korrigerande hjälpmedel användas. EU-domstolen har nu slagit fast att förordningen inte är förenlig med EU-rätten.

Inte proportionellt avskeda städare som ”gillat” politiska inlägg på Facebook
Disciplinnämnden och domstolarna gjorde fel efter fel när de godtog avskedandet av en städerska för att hon hade gjort tummen upp för inlägg med politiskt innehåll på Facebook. Följaktligen hade hennes yttrandefrihet enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter (EKMR) kränkts, konstaterar Europadomstolen i en dom från i somras.

 

Conference on wage formation in the Nordic countries
As Finland is currently holding the Presidency of the Nordic Council of Ministers, the Finnish Ministry of Economic Affairs and Employment is organizing a Conference on Wage Formation in the Nordic countries on October 14th 2021, in Helsinki. The conference can be attended either on site in Helsinki or online.

Further information and registration: https://niva.org/conference/ finnish-presidency-in-the-nordiccouncil- of-ministers-conferenceon- wage-formation-in-the-nordiccountries/

 

 
 

 

Inte längre nödvändigt ställa upp arbetsrättsliga kontraktsvillkor
Neutralitetspolicy måste vara både motiverad och proportionell
Värdlandets minimilön kan utkrävas också i hemlandets domstolar
Visselblåsare som avslöjade Macchiarini klagar på brist på rättsmedel
Skadestånd bör höjas rejält i Danmark efter dom om könsdiskriminerande föräldraledighetsreglerEMD:s stora kammare omprövar mål om bestraffad Luxleaks-läcka
Vaccinationskrav fråga för Europadomstolen

Värdefull avhandling om integritet och övervakningNya mål
Kalendariet
I bokhandeln
---------------------------
Ladda ner EU och arbetsrätt som pdf Nyhetsbrevet som PDF

 Läs också webbmagasinet Arbeidsliv i Norden som bevakar aktuella utvecklingar och teman på den nordiska arbetsmarknaden.
EU & arbetsrätt får ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet
 
       
       
       
   

 

 
     
       
 
EU & arbetsrätt ges ut av Institutet för social civilrätt vid Stockholms universitets juridiska institution i samarbete med Svenska handelshögskolan i Helsingfors, Handelshøjskolen i Köpenhamn, Helsingfors universitet, Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo universitet, Köpenhamns Universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Handelshøyskolen BI och Aarhus universitet.
Redaktör och ansvarig utgivare: Kerstin Ahlberg, tel +46 (0)8 16 32 86 • fax +46 (0)8 612 41 09
I redaktionen: Kristin Alsos, Niklas Bruun, Gina Bråthen, Laura Carlson, Örjan Edström, Ronnie Eklund, Stein Evju, Petra Herzfeld Olsson, Jens Kristiansen, Ulla Liukkunen, Ruth Nielsen, Birgitta Nyström och Natalie Videbæk Munkholm.
Postadress: Institutet för social civilrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm, Sverige.
ISSN: 1402-3008