Innehåll:

Svår förlikning om arbetstider vid vägtransporter -
Oenighet om undantag för egenföretagare
Parlamentet hotar med blockad
Sociala hänsyn vid offentlig upphandling
Kommisionen fortsatt njugg
Generaladvokat ger AMS bakläxa
Regler mot social dumpning underkända
Intressant antologi om regleringen av europarättens efterlevnad
Att förstå mänskliga rättigheter

Publicerad: 2001-12-21

 

Uppseendeväckande helomvändning i Efta-domstolen av Norges regering
Den norska regeringens ombud skapade sensation vid den muntliga förhandlingen i Efta-domstolen i målet om det kommunala pensionsavtalet. Den nya (borgerliga) regeringen hade beslutat att dra tillbaka den tidigare (socialdemokratiska) regeringens yttrande, och i stället hävda att klausuler av en typ som finns i de omstridda kollektivavtalen kan innebära otillåten konkurrensbegränsning.
Läs mer...

Parlamentet och ministerrådet förlikades om info och samråd
På kvällen den 17 december nådde parlamentet och ministerrådet en kompromiss om direktivet om information och samråd. Enligt pressmeddelandet från parlamentet hade rådet till sist erkänt behovet av ”effektiva, avskräckande och proportionella sanktioner” för arbetsgivare som bryter mot skyldigheten att informera och samråda.
Läs mer...

Så blir det i europabolaget   Social dialog skall bli självständig

"Jämförbarhet är en bevisfråga"

  Utstationerad ej rörlig arbetstagare
  ...men socionomer begär resning      

Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308