Innehåll:

Enighet om likabehandlingsdirektiv
Företagsnedläggningar i EU:
Arbetsgivares ansvar varierar stort
Hovrätter inte skyldiga begära förhandsbesked
Utökad rätt för enskilda väcka talan om ogiltighet
Avhandling om gränsdragningen mellan arbetsrätt och konkurrensrätt
Arbetstidsdirektivet har implementerats korrekt i Sverige
Draft agreement on telework

Nyhetsbrevet som PDF

Publicerad: 2002-06-12

 

Kommissionen på kollisionskurs mot finländsk fartygsbojkott
Europeiska kommissionen har krävt att Finlands regering vidtar åtgärder mot den blockad som den Finska sjömansunionen och Bil- och transportbranschens arbetstagarförbund inlett mot estniska fartyg genom att hindra lossning och lassning av dem i Helsingfors hamn. Kraven framförs i en formell underrättelse, som kan vara det första steget mot en process i EG-domstolen. Det skulle i så fall bli ett mål som får principiell betydelse för fackföreningars rätt att ta till stridsåtgärder.
Läs mer...

Första ”frivilliga” europeiska avtalet
ny norm för umgänget mellan parterna?

För första gången har Europeiska Fackliga Samorganisationen och arbetsgivarorganisationerna UNICE/UEAPME och CEEP slutit ett avtal som skall genomföras, inte genom ett direktiv, utan ”i enlighet med de förfaranden och den praxis som arbetsmarknadens parter i medlemsstaterna särskilt tillämpar”.
Läs mer...

Arbetsmarknadspolitik angrips   Konkurrensklausul tillåtet hinder


Nya mål | Kalendariet


EU & arbetsrätt ges ut i samarbete mellan Arbetslivsinstitutet i Stockholm, Svenska handelshögskolan i Helsingfors och Handelshøjskolen i Köpenhamn.
Redaktör:
Kerstin Ahlberg, tel +46 8 619 67 90 • fax +46 8 619 67 95
I redaktionen: Kerstin Ahlberg (ansvarig utgivare), Niklas Bruun, Märeta Johnson, Ruth Nielsen
Postadress: Arbetslivsinstitutet, Arbetsrättsprogrammet, SE-112 79 STOCKHOLM
ISSN: 1402-308